banner-front-sisasivu

Arjen työ vie, päätä huimaa. Työssä ja työyhteisössä tapahtuu, mutta mitä? Moni meistä tuskailee omia mokiaan ja yhtä moni arvostelee toisen tekemää. Pysähdyttäisiinkö reflektoimaan?

Reflektointi on tilaisuus tutkia yhdessä ja kukin vuorollaan omia ja toisten kokemuksia ja tunteita tehdystä työstä. Kokemuksissa karttunutta uutta tietoa jaetaan toisille, opittua pyritään arvioimaan ja johtopäätösten perusteella kehittämään työtä ja työyhteisöä. Työyhteisön reflektio on välttämätön osa toimivan ryhmän dynamiikkaa.
Uusien kokemusten arviointi ryhmässä mahdollistaa yhteisen sosiaalisen todellisuuden rakentumisen ja käytänteiden jatkuvan kehittämisen. Reflektio osana tutkimisen prosessia auttaa ryhmää liittämään uudet asiat osaksi uutta, yhteistä ymmärrystä, jaettua asiantuntijuutta.

kukan teralehdet

Ryhmän tutkivan oppimisen prosessi on monimutkainen ja usein sisäisesti ristiriitainen, sillä jokainen osallistuu siihen oman historiansa ja itsereflektionsa kautta. Yksilöiden emotionaaliset voimavarat kuitenkin vauhdittavat yhteistä oppimisprosessia. Yhteisen tietoisuuden ja sosiaalisen todellisuuden jatkuvasta rakentumisesta tulee myös osa jokaisen ryhmän jäsenen omaa sisäistä todellisuutta. Jokaisen yhteisön jäsenen henkilökohtainen asiantuntijuus kehittyy. Yksilön kokemuksen lähtökohtana ovat tunteitten kirjo, aistit ja kokemus itsestä ja omista arvoista. Yhteinen oppimisprosessi houkuttaa esiin yksilön luovuutta ja mielikuvitusta.
Ryhmän kannustava - vaikka toisinaan kriittinenkin - dialogi jalostaa "yhdessä tuotetun" ja kiinnittää sen kunkin omaan tietoisuuteen.

Työyhteisössä kannattaa yhä uudelleen kokoontua hautomoon. Siellä uutta syntyy jokaisen työntekijän itsetuntemuksen, yksilöllisen oppimistyylin, persoonallisten ominaisuuksien, oman oppimisen kehittämisen sekä voimakkaan sitoutumisen yhdistelmästä.
Luupilla voi nähdä ihmeellisiä maailmoja ja jaettuna löytämisen ilo kaksinkertaistuu!

Yhteisöcoachit Ulla Hintikka, Reetta Kekkonen ja Saija Mänttäri

 

Tervetuloa seuraamaan blogiamme.

Blogissa asiantuntijamme kirjoittavat ajatuksiaan, näkemyksiään ja kokemuksiaan ajankohtaisista työelämän ja yhteiskunnan ilmiöistä ja asioista.

Pidätämme kaikki tekijän- ja muut immateriaalioikeudet teksteihin. Blogitekstejä tai niihin kuuluvaa muuta aineistoa ei saa käyttää, lainata tai kopioida ilman asianmukaisia lähdeviittauksia.

Tervetuloa seuraamaan blogiamme.

Blogissa asiantuntijamme kirjoittavat ajatuksiaan, näkemyksiään ja kokemuksiaan ajankohtaisista työelämän ja yhteiskunnan ilmiöistä ja asioista.

Pidätämme kaikki tekijän- ja muut immateriaalioikeudet teksteihin. Blogitekstejä tai niihin kuuluvaa muuta aineistoa ei saa käyttää, lainata tai kopioida ilman asianmukaisia lähdeviittauksia.