banner-front-sisasivu

Työyhteisöissä on tehty jo pitkään ”tiimityötä”. Kysyä voidaan, onko se todellista ryhmä/ yhteisötyötä vai enemmänkin yksilöiden tekemää työtä rinnakkain. Ryhmähengen rakentaminen jää usein niiden harvojen palaverien ja kehittämispäivien varaan, joita yhä hektisemmäksi käyvässä työelämässä ehditään pitää ehkä joka kolmas viikko. Nyt myös kouluorganisaatiot ovat uuden opetussuunnitelman myötä muuttumassa enemmän yhteisöiksi, joissa asiat tehdään yhdessä tutkien ja työstäen. On siis tärkeää pohtia sitä, miten ryhmää voidaan kehittää ja luoda siihen riittävä ymmärrys yhteisestä.team-1028829 640 pieni

Ryhmän kehitystä voidaan tutkia ryhmän koheesion näkökulmasta. Millaiset ovat ryhmän jäsenten mahdollisuudet tai ehkä esteet osallistua ryhmän työskentelyyn? Ryhmissä esiintyviä ilmiöitä on sekä positiivisiksi että negatiivisiksi koettuja. Positiiviset ilmiöt näkyvät ryhmän turvalliseksi koettuna ilmapiirinä, selkeänä perustehtävänä ja siihen keskittymisenä. Se tulee ilmi myös yhteisessä vuorovaikutuksessa sekä jäsenten tunteena siitä, että ryhmä palvelee heidän tarpeitaan sekä toimintaansa ryhmän ja itsensä hyväksi.

Negatiivisiksi koettuja asioita on näkyvissä turvattomissa, liian vähän yhteisöllisiä elementtejä ja yhteisöllistä toimintamallia käsittävissä yhteisöissä. Niissä jäsen saattaa suojatakseen itseään ryhtyä käyttämään defenssejä (asioiden selittely, marttyyrius, vetoaminen tunteisiin/omaantuntoon/arvoihin) ja tällöin vastuunottaminen omasta ja yhteisön toiminnasta heikentyy.Tärkeää yhteisössä on tuolloin kysyä: mitä meillä tapahtuu, miten yksilöt toimivat yhteisössä ja miksi, mitä se tarkoittaa ryhmän olemassaololle ja hyvinvoinnille? Vastauksia on hyvä löytää myös sille, mitä sitten haluamme ja miten jatkossa haluamme toimia?

Kun tilanne yhteisössä on kärjistynyt, on hyvä tarkastella ryhmän toimintamalleja, pelisääntöjä ja vuorovaikutuskulttuuria. Keskeistä on tutkia ihmisten kokemuksia ryhmässä olostaan: voinko sanoa mielipiteeni ja kertoa tunteistani ryhmässä aidosti, uskallanko olla erillinen, toimia omalla identiteetilläni, olla samaistumatta johonkin vain pakon sanelemana? Tärkeää on varmasti selventää ryhmässä, kuinka paljon erillisyyttä ja erilaisuutta ryhmä sallii, jotta se voi toimia yhteisen näkemyksen ja yhteisten periaatteiden mukaan.

Hyvin toimivat ja perustehtävää tukevat rakenteet auttavat ryhmän toimintaa. Yhteinen ymmärrys ryhmän sopimuksista, vastuunjaosta, vastuullisuuden merkityksestä ja perustehtävän toteuttamisesta voi kiinteyttää ryhmää ja luoda turvallisuuden tunnetta. Turvallisessa ryhmässä voidaan myös tutkia sitä, mikä on kunkin kokemus omasta arvosta ryhmälle? Tämä avaa ovia tutkimaan, millaista kohtaamista ryhmässä tapahtuu, miten yhteys, luottamus ja arvokkuus ryhmän jäsenten välillä muotoutuu.

'Koinonia' on mahdollinen (De Mare, teoksessa Yksilöksi ryhmässä). Tässä ystävällisessä, tutkivassa ja kiinnostuneessa ilmapiirissä, kaikki mielipiteet hyväksytään, tutkitaan ja tarkastellaan yhdessä. Luodataan sen kautta yhteinen ymmärrys ja yhteinen suunta, johon lähdetään. Ryhmän toiminnan tavoitteena on lisätä turvallisuutta, luottavaista ilmapiiriä ja siten rakentaa ryhmän jäsenten hyvinvointia sekä löytää ryhmän perustehtävään luovia ratkaisuja.

Älykkyys ja luovuus ovat yhä enemmän yhteisön ominaisuuksia, ei vain yksilöiden, sanoo kasvatustieteen professori Kai Hakkarainen Helsingin Sanomissa 1.10.2015. Kun rakennamme yhteistä, yhdessä syntyy synergiaetua. Kun olemme tietoisesti kehittäneet mielemme ja ajattelumme yhteiseksi Parviyhteisöksi, edistymme nopeammin kuin ne yhteisöt, joissa on jääty toimimaan yksin parven ulkopuolelle (Alastair Reynolds). Ihmisellä on luja kaipuu yhteyteen toisten kanssa ja yhteiseen todellisuuteen yhteisön sisällä. Siis kaikki yhdessä toimien kohti Parviyhteisöä!

Yhteisöcoachit Ulla Hintikka, Reetta Kekkonen ja Saija Mänttäri

 

Tervetuloa seuraamaan blogiamme.

Blogissa asiantuntijamme kirjoittavat ajatuksiaan, näkemyksiään ja kokemuksiaan ajankohtaisista työelämän ja yhteiskunnan ilmiöistä ja asioista.

Pidätämme kaikki tekijän- ja muut immateriaalioikeudet teksteihin. Blogitekstejä tai niihin kuuluvaa muuta aineistoa ei saa käyttää, lainata tai kopioida ilman asianmukaisia lähdeviittauksia.

Tervetuloa seuraamaan blogiamme.

Blogissa asiantuntijamme kirjoittavat ajatuksiaan, näkemyksiään ja kokemuksiaan ajankohtaisista työelämän ja yhteiskunnan ilmiöistä ja asioista.

Pidätämme kaikki tekijän- ja muut immateriaalioikeudet teksteihin. Blogitekstejä tai niihin kuuluvaa muuta aineistoa ei saa käyttää, lainata tai kopioida ilman asianmukaisia lähdeviittauksia.