banner-front-sisasivu

 

Meille Jyväskylän Koulutuskeskuksessa (JKK:ssa) yhteisöllisyys on sana, jota käytämme varmasti päivittäin. Koulutamme yhteisöllisyyttä ja yhteisöllisiä toimintamalleja. Työskentelemme, tarkastelemme ja ajattelemme maailmaa yhteisöllisestä viitekehyksestä käsin. Meille yhteisöllisyys on tapa ajatella ja elää. Kun sanaa alkaa sitten tarkemmin tutkia, on sen määrittely melko haastavaa.

Kevattaivas

Kuten kukin olemme havainneet, on yhteisöllisyydelle olemassa monia erilaisia määritelmiä. Tämän vuoksi sana on saattanut joidenkin silmissä ja korvissa menettää merkitystään: jos työpaikallani väitetään yhteisöllisyyden olevan yksi keskeisistä arvoista, mutta oma käsitykseni yhteisöllisyydestä ei kohtaa käytännössä toteutettavan yhteisöllisyyden kanssa, on helppo ymmärtää, että sanasta yhteisöllisyys tulee pelkkää höttöä ja sanahelinää.

Tämän takia on tärkeää, että me aina kulloisessakin kontekstissa määrittelemme yhdessä, mitä yhteisöllisyys juuri meidän yhteisössämme tarkoittaa.

Näin mekin olemme JKK:ssa tehneet. Olemme yhdessä käyneet tärkeää keskustelua siitä, mitä YHTEISÖLLISYYS meille työntekijöille JKK:ssa MERKITSEE. Tällaiseen lopputulokseen olemme tulleet:

JYVÄSKYLÄN KOULUTUSKESKUKSESSA
JOKAINEN SAA TULLA OMANA ITSENÄÄN, SAA KASVAA JA KEHITTYÄ OMAAN TAHTIIN JA TUODA OMAN PANOKSENSA OMIEN VOIMAVAROJENSA MUKAAN SEKÄ TULLA KOHDATUKSI YHTEISÖSSÄ YKSILÖNÄ.
DIALOGISSA TUTKIMME, KYSEENALAISTAMME JA ARVIOIMME.
MEILLÄ ON LUPA EPÄONNISTUA JA TEHDÄ VIRHEITÄ SEKÄ UUDISTUA.
MEILLÄ ON YHTEISET TAVOITTEET, KAIKILLA YHTEINEN YMMÄRRYS, RIITTÄVÄT RAKENTEET JA TYÖTÄ TUKEVAT TOIMINTAMALLIT.
KANNAMME VASTUUTA YKSIN JA YHDESSÄ.

Tämä määritelmä on tarkoituksellisesti hyvin monipuolinen ja meitä kaikkia velvoittava. Näillä ajatuksilla toimimme käytännössä keskenämme ja työssämme asiakkaidemme kanssa, koska vain siten yhteisöömme ja työhömme voi rakentua aitoa luottamusta, joka on kaiken yhteisöllisen toiminnan kivijalka.

Mutta mikään kiveen hakattu ei tämäkään määritelmä meillä ole. Säännöllisin väliajoin on tarpeen tarkastella ja arvioida yhteistä määritelmää, sen toteutumista käytännössä ja mahdollista tarvetta muokata sitä. Sillä tavoin yhteisöllisyys elää ja uudistuu yhteisömme ja asiakkaidemme kautta. Yhteisöllisyyden keskeiset periaatteet näkyvät meillä toisen ihmisen aidossa ja avoimessa kohtaamisessa, ja yhteisöllisyyden perusta on vakaa. Sitä vastoin käytännöt muokkaantuvat yhteisön jäsenten ja työn muuntuvien tarpeiden mukaan.

Me teemme yhteistä työtä!

Mitä yhteisöllisyys teidän yhteisössänne tarkoittaa? Miten yhteisöllisyys teidän arjessanne näkyy?

JKK Oy:n toimitusjohtaja Reetta Kekkonen

 

Tervetuloa seuraamaan blogiamme.

Blogissa asiantuntijamme kirjoittavat ajatuksiaan, näkemyksiään ja kokemuksiaan ajankohtaisista työelämän ja yhteiskunnan ilmiöistä ja asioista.

Pidätämme kaikki tekijän- ja muut immateriaalioikeudet teksteihin. Blogitekstejä tai niihin kuuluvaa muuta aineistoa ei saa käyttää, lainata tai kopioida ilman asianmukaisia lähdeviittauksia.

Tervetuloa seuraamaan blogiamme.

Blogissa asiantuntijamme kirjoittavat ajatuksiaan, näkemyksiään ja kokemuksiaan ajankohtaisista työelämän ja yhteiskunnan ilmiöistä ja asioista.

Pidätämme kaikki tekijän- ja muut immateriaalioikeudet teksteihin. Blogitekstejä tai niihin kuuluvaa muuta aineistoa ei saa käyttää, lainata tai kopioida ilman asianmukaisia lähdeviittauksia.