banner-front-sisasivu

Parhain toivotus sinulle, lukijani. Olet yksi suuren yhteisömme jäsen. Toivottavasti viihdyt seurassamme, tai opit viihtymään. Ymmärrän, että osa viihtymisestäsi on minun vastuullani. Sallithan siis, että puhuttelen sinua ystäväksi, vaikka se voi tuntua näin lyhyen tuttavuuden jälkeen vielä vieraalta. Perusasenteeni sinua kohtaan on ystävällinen ja sinä vastaat siihen omalla tavallasi. Se, miten siihen vastaat, rakentaa suhdettamme edelleen. Minun valittavakseni jää, miten kohtaan sinut ja sinä olet saman valinnan edessä, ystäväni. Vuorovaikutuksemme kulkee vähintään kahteen suuntaan ja lisäksi on oma keskustelumme itsemme kanssa. Kaikella tällä on ohjaavaa ja määräävää voimaa paitsi ajattelussamme, myös käyttäytymisessämme. Siksi ei ole samantekevää, minkä roolin otamme, tiedostaen sen tai tiedostamatta.

Yhteisöllisyys on valtavan suuri aihe. Siitä kirjoittaessa joutuu valitsemaan jonkin näkökulman. Tällä kertaa haluan avata näköalaa sille, kuinka suuri vastuu sinulla ja minulla on yhteisyyden syntymisessä ja sen luomista mahdollisuuksista. Katsos, hyvä yhteisö antaa ihmiselle mahdollisuuden kasvaa täyteen mittaansa. Voi olla, että olet saanut elää rikasta elämää eri yhteisöissä. Toisaalta voi olla niin, että yhteisöt elämässäsi eivät ole olleet kovin terapeuttisia. Olivat kokemuksesi minkälaisia tahansa, olet juuri tällä hetkellä tämän tekstin kautta mukana hakemassa ajatuksia hyvän yhteisön punaisesta langasta. 

yhteisollisyys kokemus

Lähtökohtaisesti toiseus on meille ihmisille vierasta. Olemme usein kiinni omissa mielenmaisemissa ja eletyn elämän kokemuksissa. Voi olla, että kokemusmaailmamme on jäänyt kiinni nöyryytyksien mukanaan tuomaan häpeään tai pelkoon vuosiksi tai ehkä vuosikymmeniksi. Ehkä jännität uusia asioita ja kohtaamisia elämässäsi. Nämä tunnekokemukset voivat sulkea meidät niin vahvasti omaan itseemme, että koemme muut ihmiset meille uhkana. Tällöin olemme turvattomia. Ajattelehan, ystävä hyvä, että hyvässä yhteisössä on mahdollista päästä yli aikaisemmista vaikeistakin tunnekokemuksista ja alkaa opetella uusia rooleja itsestään. Ihminen on kovin oppivainen. Yhteisö tarjoaa harjoitteluareenan uusille taidoille ja kokemuksille.

Seuraavaksi yksi keskeinen asia; Kun rakennamme yhteisöä, rakennamme omaa itseämme. Tämä ajatus kuljettaa meitä kohti toiseutta, nimittäin toisen ihmisen ajattelun ja tunteiden kohtaamista ja ymmärtämistä. Hyvä yhteisö tukee dialogisen vuorovaikutuksen kautta kohtaamista ja jokaisen jäsenen tulemista näkyväksi ja kuulluksi omana itsenään. Hyvä yhteisö ei tasapäistä, vaan tukee yksilöllistä kasvuprosessia. Se vaatii kuitenkin turvallisuuden kokemuksen ja tiettyjen periaatteiden toteutumista.

Yhteisöhoidon periaatteita voi olla esimerkiksi seuraavat: Yhteisöllisyys ja tasavertaisuus, ehdoton oikeudenmukaisuus, luottamus ja fyysinen ja psyykkinen koskemattomuus. Oletko miettinyt, miten nämä näkyvät sinun elämässäsi tällä hetkellä? Kun olet työpaikallasi, kotona läheistesi kanssa tai muissa yhteisöissä, olet jatkuvasti suorassa lähetyksessä. Siksi vuorovaikutuksen ja kohtaamisen taso, omien arvojen tunnistaminen ja itsereflektion taito tukevat hyvän yhteisön muodostamista. Toivon, että saat vastakaikua hyvälle asenteellesi. Jos et saa, haluan rohkaista sinua tulemaan näkyväksi näiden tarpeiden kanssa. Se vastuuttaa muita ja luo tilaa keskustelulle. Se voi käynnistää prosesseja, mutta hyvin johdettuina ne kantavat hedelmää.

”Emme voi tulla sellaiseksi kuin haluamme – pysymällä sellaisina kuin nyt olemme ” – Max Depree. Haluan tähdentää nyt sitä, että kasvaminen ihmisenä on yksi hyvän yhteisön hedelmistä. Yhteisön ponnistellessa kohti korkeampaa moraalia yhteistyön ja ryhmätyön keinoin, saavutetaan työpaikoilla ja kodeissa hyvinvointia ja jaksamista. Ajattele, ystäväni, missä roolissa olet. Ajattele nyt, että sinä olet tärkeä jäsen yhteisössäsi, sinulla on valta johtaa itseäsi ja sitä kautta vaikuttaa muihin. Sen prosessin kautta tapahtuu hyvää kasvua. On myös mahdollista, että yhteisöä hajottavat ilmiöt saavat tilaa. Silloin yhteisö regressoituu ja palaa vanhoihin, ihmisen minuutta tukeviin puolustusmekanismeihin. Ole siis hereillä, ettei sinulle kävisi niin, vaan että jaksaisit olla pitämässä yllä keskustelua, kokoamassa tulkintoja, rakentamassa yhteistä näkyä, yhteisiä arvoja ja elämän toivoa. Jotta pienet purot voisivat muodostaa mahtavan virtaavan joen, on niiden ensin löydettävä tiensä yhteiseen uomaan.

Siksi, ystävä kallis, olet tervetullut rakentamaan yhteisöä kanssani. Jos tunnet kaipuun hyvien keskustelujen ja yhteisyyden äärelle, tervetuloa opiskelemaan. Sen, minkä helpolla opit, sen helposti unohdat. Mutta minkä vaivalla opit, sitä voit soveltaa eri tilanteissa. Lisää ajatuksia seuraavissa kirjoituksissa.
Voimia matkalle, ystävä hyvä.

Johan Vartiainen, yhteisötyönohjaaja 

Tervetuloa seuraamaan blogiamme.

Blogissa asiantuntijamme kirjoittavat ajatuksiaan, näkemyksiään ja kokemuksiaan ajankohtaisista työelämän ja yhteiskunnan ilmiöistä ja asioista.

Pidätämme kaikki tekijän- ja muut immateriaalioikeudet teksteihin. Blogitekstejä tai niihin kuuluvaa muuta aineistoa ei saa käyttää, lainata tai kopioida ilman asianmukaisia lähdeviittauksia.

Tervetuloa seuraamaan blogiamme.

Blogissa asiantuntijamme kirjoittavat ajatuksiaan, näkemyksiään ja kokemuksiaan ajankohtaisista työelämän ja yhteiskunnan ilmiöistä ja asioista.

Pidätämme kaikki tekijän- ja muut immateriaalioikeudet teksteihin. Blogitekstejä tai niihin kuuluvaa muuta aineistoa ei saa käyttää, lainata tai kopioida ilman asianmukaisia lähdeviittauksia.