banner-front-sisasivu

Minustakin tulee joskus aikuinen

Tekijä: Aulikki Tähtelä 
Kustantaja: Jyväskylän Koulutuskeskus Oy
ISBN:
 978-951-8945-00-3
Julkaistu: 2018
Sivuja: 124

Kirja sisältää eloisaa kuvausta lasten leikeistä ja raikkaita havaintoja niin lapsista kuin työyhteisöjen ilmiöistä. Lämmin ja arvostava asenne lapsia kohtaan ja uskallus heittäytyä tilanteisiin luovat tuoreita ratkaisuja pulmakohtiin. Kirjan sisältämät käytännön vinkit ja ratkaisumallit ovat arvokkaita niin ammattikasvattajille kuin lasten vanhemmille. Kirja sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita itsensä kehittämisestä ja omien toimintamalliensa tutkimisesta. 

Tähtelä tarjoaa välineitä itsetuntemuksen lisäämiseksi kysyen, mitä kannamme kulttuurirepussamme? Kirjan esittelemä vuorovaikutusanalyysi on toimiva ja selkeä jäsennys oman sisäisen rakenteen tutkimiseen. Olemmeko antaneet itsellemme luvan elämään omana itsenämme vai toistammeko opittuja malleja?
Antoisaa lukuelämystä!

Aulikki Tähtelä on lastentarhanopettaja, työnohjaaja ja elämäntaitokouluttaja, joka on luennoinut eri puolilla Suomea työyhteisöille muun muassa levottomien lasten kanssa tehtävästä työstä. Tähtelä korostaa aikuisen itsetuntemuksen ja oman henkisen kasvun merkitystä kasvatustyön perustana ja työyhteisöjen toimivuuden edellytyksenä.

Hinta: 27 €

Tilaa tästä »