banner-front-sisasivu

Kognitiivis-konstruktiivista psykoterapiaa teoriassa ja käytännössä

Näkökulmia psykoterapiatyöhön

Tekijät: Armi Hakanen ja Anna-Maija Kokko
Kustantaja: Jyväskylän Koulutuskeskus Oy
ISBN: 978.951-8945-15-7
Julkaistu: 2007
Sivuja: 299

Teoksessa tarkastellaan niitä teorian ja käytännön kysymyksiä, joita psykoterapeutit päivittäisessä työssään kohtaavat. Kirjan taustalla on kognitiivis-konstruktiivisen psykoterapian teoria, jonka sovelluksia käsitellään terapiaprosessin, vuoro-vaikutuksen, depression hoidon, persoonallisuuden eheytymisen ja lastenpsykoterapioiden näkökulmista. Kaikki teoksen kirjoittajat ovat vaativan erityistason psykoterapeutteja ja toimivat aktiivisen psykoterapiatyönsä ohella myös psykoterapian kouluttajina.

Hinta: 35 €
PAINOS LOPPU!

Tilaa tästä »