banner-front-sisasivu

Kaikki koulutuksemme on järjestettävissä myös tilauskoulutuksena omalla työpaikallasi!

Kysy lisää koulutuksista »

Yhteisöhoidon koulutus

Hoito-, kuntoutus- ja kasvatusyhteisöt

Yhteisöllisyys hoito-, kuntoutus- ja kasvatusyhteisöissä tarkoittaa yhteisön tietoista käyttämistä yksilön hoidollisten, kuntoutuksellisten ja kasvatuksellisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Yhteisöllisellä toiminnalla saavutetaan koko henkilöstön ja myös asiakkaiden sitoutuminen johdonmukaisiin käytäntöihin ja pelisääntöihin. Kun yhteisö sitoutuu samoihin pelisääntöihin ja toimintamalleihin, saa yksilöllinen kasvu ja kuntoutus turvalliset puitteet. Tämä mahdollistaa käyttäytymisen, ajattelun ja identiteetin muutoksen. Myös yhteisön hyvinvointi lisääntyy, mikä edistää perustehtävän parempaa toteutumista. Hyvin toteutettu yhteisöllinen toimintamalli tuottaa runsaiden tutkimusten ja käytännön kokemusten perusteella loistavia tuloksia asiakastyössä ja työyhteisöissä.

Asiakkaidemme kertomaa:
"Yhteisöllisyys on näkynyt asiakkaissamme siten, että osallisuus ja itsenäisyys ovat kehittyneet, heidän itseluottamuksensa on parantunut ja yhteisön sisäinen rakenne on selkiytynyt."

Koulutus antaa valmiudet vertaisryhmän systemaattiselle käyttämiselle. Tämän tervehdyttävät vaikutukset ulottuvat koko yhteisön toimintaan osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden lisääntymisenä.

Yhteisöllisyys toimintamalliksi -koulutuksemme on käytännönläheinen pureutuen suoraan yhteisön arkeen ja toimintaan. Koulutusjaksojen aihealueet ja menetelmät on valittu siten, että ne tukevat osallistujien mahdollisuuksia kehittää oman yhteisönsä toimintaa.

Kouluttajamme ovat kokeneita ja innostuneita yhteisöllisyyden asiantuntijoita ja heillä on itsellään vankka käytännön kokemus yhteisöllisyyden ohjaamisesta ja toteuttamisesta.

"Kouluttajat olivat läsnäolevia, ammatillisia ja aiheeseen vihkiintyneitä. Avasivat omaa ajatteluani eivätkä pureskelleet asioita valmiiksi."
"Kouluttajat ovat olleet asiantuntijoita ja he ovat taitavasti hyödyntäneet oppimismenetelmiä ja ryhmän toimimista oppimisen edistämiseksi."

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu kaikille yhteisöllisyydestä kiinnostuneille sekä heille, jotka haluavat työssään toteuttaa yhteisöllistä toimintamallia. Yhteisöjen henkilöstölle ja esimiehille.

Koulutuksen rakenne

Koulutuskokonaisuus on laajuudeltaan 25 opintopistettä.

Koulutus jakautuu kahteen osioon, perus- ja jatkokoulutukseen. Molemmat osiot suorittamalla saa todistuksen kelpoisuudesta toimia Yhteisöohjaajana.

Kontaktiopetus toteutetaan kymmenenä kahden päivän jaksona. Jaksojen välillä on työskentelyä annettujen tehtävien ja omasta yhteisöstä nousevien kehittämistavoitteiden pohjalta, kirjallisuuteen perehtymistä, kirjallisia tehtäviä, henkilökohtaisen päiväkirjan pitämistä ja verkkotyöskentelyä. Koulutukseen sisältyy myös osallistuminen oman yhteisön kehittämiseen, sen suunnitteluun ja ohjaamiseen kouluttajien ja vertaisryhmän tuella sekä kehittämistehtävän tekeminen.

Jaksojen ensimmäisenä päivänä opetusta on klo 10:30-18:00 ja toisena päivänä klo 8:30-15:30.

Lähiopetusjaksot:

 • 1. jakso: 13.-14.3.2019
  • tutustuminen ja koulutuksen rakenteet
  • kurssiyhteisön rakentaminen
 • 2. jakso: 23.-24.4.2019
  • yhteisöhoidon sovellutuksia
  • prosessikeskeinen kehittämismalli
 • 3. jakso: 3.-4.6.2019
  • vierailu yhteisöllistä toimintamallia toteuttavaan yhteisöön
  • yhteisöhoidon käytännöt ja tutkimustulokset
 • 4. jakso: 20.-21.8.2019
  • yhteisöllinen arviointi
  • yhteisö yksilön muutoksen ja kuntoutumisen välineenä
  • minä ryhmän jäsenenä
 • 5. jakso: 15.-16.10.2019
  • vuorovaikutus ja yhteisöllisen dialogin kehittyminen
  • yksi-, kaksi- ja kolmikehäisen oppimisen ja vuorovaikutuksen malli käytännössä
 • 6. jakso: 10.-11.12.2019
  • itsetuntemuksen merkitys yhteisöllisesti toimittaessa
  • itsensä johtamisen taidot
 • 7. jakso: helmikuu 2020
  • valta ja vallankäyttö yhteisössä
  • erilaisten roolien näkyminen ja hyöty yhteisöllisyydessä
 • 8. jakso: huhtikuu 2020
  • yhteisön toiminnan kehittäminen
  • vertaistuen hyödyntäminen ja käyttö
  • yhteisölliset menetelmät arjessa
  • kehittämishankkeiden esittely ja tulevan suunnittelu; miten tästä eteenpäin
 • 9. jakso: kesäkuu 2020
  • ryhmän ohjaamisen menetelmät - minä yhteisöohjaajana
  • ryhmä- ja yhteisödynamiikka
  • kriisit yhteisössä
 • 10. jakso: elokuu 2020
  • syventämistä: Mitä yhteisöllisyys oikeastaan on? Miten yhteisöllinen vuorovaikutus saadaan toimivaksi käytännössä?
  • katsaus kehittämishankkeiden elämiseen yhteisössä
  • koulutuksen arviointi ja lopetus

Kouluttajat

 • Reetta Kekkonen yhteisö- ja johtamisvalmentaja, kasvatustieteiden maisteri, psykoterapeutti, Reteaming coach, yhteisötyönohjaaja ja YhteisöcoachR
  Reetalla on yli 20 vuoden kokemus työyhteisöjen prosessiohjaamisesta ja kehittämisestä ja yhtä pitkä kokemus itse esimiehenä toimimisesta (mm. kehittänyt yhteisökasvatuksellista toimintaa kasvatusyksikössä ja toteuttanut yhteisöllistä johtamista). Hän on suosittu yhteisöllisen toimintamallin kouluttaja-konsultti sekä johtamisen ja esimiestyön valmentaja ja ohjaaja. Vahvinta osaamisaluetta ovat yhteisöjen prosessuaalinen ja yhteisöllinen kehittäminen ja muutoksen tukeminen, tiimityöskentely sekä erilaiset vuorovaikutuksen ilmiöt.
  Asiantuntemuksensa lisäksi Reetta saa runsaasti positiivista asiakaspalautetta esim. erilaisten ryhmä- ja prosessi-ilmiöiden rohkeasta esiin nostamisesta ja niihin tarttumisesta, värikkäiden ja avaavien esimerkkien käyttämisestä sekä arjen käytäntöihin pureutuvista tehtävänannoista.

 • Johan Vartiainen yhteisövalmentaja ja -ohjaaja, sairaanhoitaja AMK (päihdetyön erikoistumisopinnot)
  Johan on työskennellyt toistakymmentä vuotta hoitajana sekä psykiatrisessa sairaalassa että yhteisöllistä toimintamallia toteuttavassa päihdekuntoutusyhteisössä. Työssään hän on syventynyt yhteisöllisyyden lisäksi mm. monidimensionaaliseen arviointiin, motivoivaan haastatteluun sekä asiakkaan kohtaamiseen ja ryhmänohjaukseen. Viime vuodet Johan on toiminut yhteisövalmentajana ja -ohjaajana sekä asiantuntijana mielenterveyskuntoutuksen mittaamiseen liittyen.
  Positiivista asiakaspalautetta Johan saa runsaasti käytännönläheisestä, analyyttisesta ja osallistavasta kouluttamistyylistä, yhteisökuntoutuksen asiantuntemuksesta sekä yhteisölliseen toimintamalliin liittyvien, omien kokemusten hyödyntämisestä.

Ajankohta

Koulutus alkaa: 12.2.2019
Koulutus päättyy: elokuu 2020

Peruskoulutus 12.2.2019 - huhtikuu 2020 (16 pv) ja jatkokoulutus kesäkuu - elokuu 2020 (4 pv).

Koulutuspaikka

Jyväskylä, Vesalan kurssikeskus. (15 km Jyväskylästä Keuruulle päin).
Kurssikeskuksessa on mahdollisuus majoitukseen ja ruokailuun.
Suosittelemme lämpimästi majoittumista kurssikeskuksessa. Täysihoitopaketti koulutuksen ajalta maksaa 92 € (sis. alv) / jakso.
Majoitus 2 hh:ssa, 1 hh:sta lisäveloitus.
Kolmannen, vierailujakson osalta majoituskustannukset määrittyvät, kun koulutusyhteisö päättää koulutuspaikasta.

Hinta

1520 € (+ alv)

Hintaan sisältyy koulutus materiaaleineen (toimitetaan sähköisesti) sekä tervetulokahvit. Ei sisällä majoitusta ja ruokailuja.
Mikäli samasta työyksiköstä osallistuu koulutukseen useampi henkilö, ensimmäinen maksaa täyden hinnan ja muut saavat 15 % alennuksen.

Laskutamme koulutuksen jaksoittain. Voimme sopia myös juuri Sinulle sopivan maksuaikataulun. Mikäli osallistuja keskeyttää koulutuksen, veloitamme 50 % jäljellä olevasta osallistumismaksusta.

Erikseen suoritettuina perus- ja jatkokoulutuksen hinta:
peruskoulutus (8 x 2 pv) 1360 € + alv
jatkokoulutus (2 x 2 pv) 400 € + alv

KOULUTUSESITE (pdf)

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 28.2.2019 mennessä alla olevalla lomakkeella.
Ilmoittautuminen on sitova (ks. ilmoittautumislomakkeen alareuna).

Lisätiedot:
Huippuyhteisöt Oy
p. (014) 215 217
toimisto@huippuyhteisot.fi


Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittaudu koulutukseen täyttämällä alla oleva lomake.
Tähdellä * merkityt kentät pakollisia

Osallistun perus- ja jatkokoulutukseen (16 + 4 pv)
Osallistun vain peruskoulutukseen (16 pv)

Ilmoittautujan tiedot

Laskutustiedot (jos eri kuin osallistujan osoite):

TAI


Lisätietoja:

Minulle saa jatkossa lähettää sähköpostitse tietoa JKK:n koulutuksista ja julkaisuista.

Ilmoittautuminen koulutukseen on sitova. Mikäli osallistuminen perutaan ilmoittautumisajan umpeutumisen jälkeen, veloitamme 50 % osallistumismaksusta aiheutuneiden kulujen peittämiseksi.

Saat vahvistuksen ilmoittautumisestasi sähköpostitse (mikäli osoite ilmoitettu) tai kirjeitse viimeistään viikon kuluttua ilmoittautumisesta.

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, osallistujamäärä on rajattu.

Roskapostisuodatus

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaikki koulutuksemme on järjestettävissä myös tilauskoulutuksena omalla työpaikallasi!

Kysy lisää koulutuksista »