banner-front-sisasivu

Tutustu avoimeen koulutustarjontaamme, kaikki avoimet kurssimme ovat toteutettavissa myös työyhteisökohtaisina tilauskoulutuksina.

Katso alkavat kurssit »

Toteutamme Debriefing- ja Defusing-koulutuksia myös räätälöityinä tilauskoulutuksina.

Esimerkkejä:

Defusing- eli purkukokousmenetelmä avuksi työelämän järkyttäviin tilanteisiin
Mitä ihmiselle tapahtuu, kun mieltä järkyttävä tilanne yllättää
Työelämässä kohdattavat järkyttävät tilanteet ja niiden vaikutukset työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen
Defusing-menetelmän esittely, tarkoitus, käyttö ja hyödyt
Miten juurruttaa menetelmä omaan yksikköön
Omasta jaksamisesta huolehtiminen
Toteutus 1 pv. Sisältää harjoitusistuntoja pienryhmittäin.

Defusing- ja debriefing-menetelmät osana kriisityötä
Koulutus tutustuttaa osallistujat ko. menetelmiin ja niiden käyttömahdollisuuksiin kriistyössä. Soveltuu kriisityön ohjaamisesta kiinnostuneille, jotka kaipaavat perustietämystä defusing- ja debriefing-menetelmistä.
Toteutus 1 pv tai useampi.

Debriefing-ohjaajakoulutus
Traumaattiset tapahtumat ja niiden aiheuttamat reaktiot
Kriisin vaiheet ja auttamistyö
Peruskäsitteitä psykososiaalisesta tuesta ja palveluista
Debriefing psykologisena auttamismenetelmänä
Oma persoona työvälineenä kriisityössä
Sijaistraumatisoituminen ja omasta jaksamisesta huolehtiminen
Harjoitusistunnot
Toteutus sovittavissa esim. 3 pv tai 2+1 pv

Defusing-ohjaajakoulutus
Peruskäsitteet: mm. trauma, stressi, traumaperäinen stressihäiriö
Traumaattiset työtilanteet ja niiden vaikutukset työhyvinvointiin; kokemuksia
Defusing eli purkukokous
Defusingin ja debriefingin erot ja yhtäläisyydet
Harjoituskokoukset
Arviointia menetelmän käyttökelpoisuudesta arjessa
Käytännön kehittämistarpeet omassa organisaatiossa defusing-menetelmän käyttöönottoa varten
Toteutus sovittavissa esim. 3 pv tai 2+1 pv

Syventävät Debriefing- ja Defusing-koulutukset
Syventävät koulutukset soveltuvat ohjaajille, joilla jo on hallussa debriefing- ja/tai defusing-menetelmien perusteet ja jotka nyt kaipaavat vahvistusta omalle ohjaamistyölleen tai muutoin haluavat syventää osaamistaan ja ymmärrystään ko. menetelmien käytöstä. Koulutuksissa hyödynnetään case-työskentelyä, millä tuetaan käsiteltävien aiheiden käytännönläheisyyttä ja sovellettavuutta arjessa.
Toteutus yleensä 1-2 pv.

Saat lisätietoa tarjonnastamme ottamalla yhteyttä. Kerromme mielellämme lisää!

Tutustu avoimeen koulutustarjontaamme, kaikki avoimet kurssimme ovat toteutettavissa myös työyhteisökohtaisina tilauskoulutuksina.

Katso alkavat kurssit »