banner-front-sisasivu

jkk-hlokuvat-saija-1 copy

Sosionomi, Autismin kirjo ja kehitysvammaisuus -kouluttaja,
seksuaaliterapeutti, yhteisötyönohjaaja ja -coach,
JKK:n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen

Sosionomi, kehitysvammaisten ohjaaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, seksuaaliterapeutti, yhteisötyönohjaaja, Yhteisöcoach

Saija Mänttärin erityisosaamista ovat kehitysvammaisuuteen, autismiiin ja seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset, työyhteisöjen yhteisöllinen kehittäminen sekä esimies- ja johtamistyö.

Saijalla on useiden vuosien kokemus työskentelystä mm. erityislastentarhanopettajana, kehitysvammaisten ohjaajana, seksuaaliterapeuttina, erilaisten työryhmien vetäjänä ja sisäisenä kouluttajana. Hänellä on jo 10 vuoden kokemus autismiyksikön esimiehenä ja sittemmin kehitysvammaisten työkodin toiminnanjohtajana. Kokemuksensa ja monipuolisen koulutuksensa myötä hän on kysytty kouluttaja ja työnohjaaja etenkin erilaisissa hoiva-, kuntoutus- ja kasvatusalan työyksiköissä ja organisaatioissa.

1.11.2017 alkaen Saija on toiminut Jyväskylän Koulutuskeskus Oy:n toimitusjohtajana.

Saija on täydentänyt omaa asiantuntemustaan ratkaisukeskeisellä terapiakoulutuksella ja opiskellut myös Yhteisöcoachiksi.
Positiivista palautetta tämä uuttera yhteisöllisyyden puolestapuhuja saa etenkin osuvien ja tarkkojen havaintojen tekemisestä, asioihin tarttumisesta ja esiin tuomisesta sekä innostavien työskentelymenetelmien käyttämisestä.