banner-front-sisasivu

ilkka

kouluttaja, henkilöstövalmentaja, yhteisötyönohjaaja

Kasvatustieteiden lisensiaatti, tohtorikoulutettava, yhteisötyönohjaaja

Ilkka on aikuiskasvatuksen ja työelämän asiantuntija. Hänen erityisosaamiseensa kuuluvat erityisesti esimiestyön ja johtamisen, työhyvinvoinnin, ammatillisuuden ja asiantuntijuuden, voimavaraistavan ja dialogisen asiakastyön sekä moniammatillisuuden osa-alueet.

Ilkka on työskennellyt pitkään Turun ammattikorkeakoulussa aikuiskoulutuksen esimies- ja asiantuntijatehtävissä, tällä hetkellä erityisasiantuntijana. Hän on myös tohtorikoulutusohjelmassa tehden väitöskirjatutkimusta asiantuntijuudesta lastensuojelutyössä. Aiempaan työhistoriaan sisältyy mm. 10 vuotta tuntiopettajan töitä Loimaan ammatti-instituutissa.

      Kouluttaminen, työyhteisöjen valmennus ja työnohjaus ovat Ilkalle tärkeää ja mieluista työnsarkaa. Hän onkin kouluttanut viime aikoina esim. kuntien ja yritysten lähiesimiehiä ja muita asiantuntijoita. Teemoja ovat olleet mm.

      - esimiehen monet roolit ja tehtävät - riittävän hyvä esimies
- kehityskeskustelun lyhyt oppimäärä esimiehille ja alaisille
- ristiriitojen puheeksi ottaminen työpaikalla
- työhyvinvoinnin johtaminen ja kehittäminen
- pedagoginen johtaminen varhaiskasvatuksessa
- voimavaraistava ja dialoginen asiakastyö
- moniammatillinen työote ja moniammatillisuuden haasteet