banner-front-sisasivu

1970-luku:

Yhteisökasvatuksen menetelmän kehittäminen ja JKK:n alku

 • Kalevi Kaipio kehitti Suomeen kasvatusmenetelmän yhteisökasvatus, toimiessaan Jyväskylän kaupungin poikien oppilaskodin johtajana. Mukana kehittämisvaiheessa oli myös laitoksessa tuolloin konsultoinut psykologi Kari Murto. Menetelmä nousi nopeasti valtakunnalliseen tietoisuuteen.
 • 1978 yritys perustettiin vastaamaan yhteisökasvatuksen koulutustarpeisiin neljän omistajan voimin: Kalevi Kaipio, Kari Murto, Kaarlo Laine sekä Jouko Haapamäki

1980-luku:

Kasvun aikaa

 • Vilkasta julkaisutoimintaa
 • Antero Toskala liittyi joukkoon ja aloitti itsetuntemuskoulutukset
 • Käynnistettiin ensimmäinen Yhteisöhoidon 2-vuotinen koulutus Kajaanissa yhteistyössä Oulun yliopiston Kajaanin täydennyskoulutusyksikön kanssa
 • 1989 alettiin julkaista työyhteisöjen kehittämisen ammattilehteä Yksilöstä yhteisöön. Painettuna lehtenä se ilmestyi vuoteen 2001, minkä jälkeen se muutettiin verkkosivuilla julkaistuksi verkkolehdeksi.

1990-luku:

Väitöskirjoja ja henkistä työsuojelua

 • Kari Murto väitteli tohtoriksi vuonna 1991 ja kirjoitti väitöskirjansa pohjalta kirjan Prosessin johtaminen – kohti työyhteisön prosessikeskeistä kehittämistä.
 • Yhteisötyönohjaajien kouluttaminen aloitettiin vuonna 1993.
 • Kalevi Kaipio väitteli tohtoriksi yhteisökasvatuksesta 1995 ja väitöskirjan pohjalta syntyi merkittävä 
yhteisökasvatuksen teos Kasvattava yhteisö.
 • Kaarlo Laineen väitöskirja vuonna 2000 käsitteli kouluyhteisöä ja julkaistiin kirjana Koulukuvia.
 • Jukka Jylhä liittyi joukkoon ja käynisti debriefing- ja defusing-ohjaajakoulutukset.

2000-luku:

Lisää kouluttajia ja työnohjaajia, osaamisen siirtämistä tuleville kouluttajille

 • Julkaisutoiminta 2000-luvun alussa vilkasta
 • Reetta Kekkonen aloitti JKK:ssa päätoimisena kouluttajana
 • Uusia kouluttajia koulutettiin lisää vuosikymmenen lopulla talon sisäisessä koulutuksessa:
  uusiksi kouluttajiksi Anu Kaasalainen, Merja Latva-Mäenpää sekä Marjaana Ylönen.
 • Työnohjaajaverkostoa laajennettiin jatkuvasti
 • Toiminta laajeni henkilöstön monipuolisen osaamisen kautta: Yhteisökasvatuksen, yhteisöhoidon, yhteisötyöohjauksen, defusing- sekä debriefing-koulutusten lisäksi tarjotaan esimiesvalmennuksia, työyhteisötaitojen koulutuksia, vuorovaikutustaitojen koulutuksia ja niin edelleen.


2010-luku:

 • 2010 Kalevi Kaipiolle myönnetään arvonimi opetusneuvos
 • 2012 Kalevi Kaipio siirtyy yrityksen toimitusjohtajaksi työskenneltyään välillä menestyksekkäästi Mikkeli-yhteisössä.
 • 2012 Anu Kaasalainen aloittaa yrityksen kehitysjohtajana
 • 2012 JKK:lta 4-henkinen delegaatio edustamassa Terapeuttisten Yhteisöjen Maailmankonferenssissa Balilla, Indonesiassa.
 • 2013 julkaistaan JKK:n uusi graafinen ilme sekä uudet www-sivut